[Đặc điểm kỹ thuật:] 1000mg

[Bao bì:] Hộp

[ Kho…

[Đặc điểm kỹ thuật:] 500mg

[Bao bì:] Chai Carton

...

[Đặc điểm kỹ thuật:] 500mg

[Bao bì:] Chai Carton

...

[Đặc điểm kỹ thuật:] 300mg ~ 1000mg

[Bao bì:] Hộp

[…

[Đặc điểm kỹ thuật:] 500-1000mg

[Chi tiết đóng gói] Đóng gói số lượng lớn…

[Đặc điểm kỹ thuật:] 500mg

[Bao bì:] 6000 chiếc mỗi túi, 15000 chiếc…