[Đặc điểm kỹ thuật:] 1000mg

[Bao bì:] Hộp

[Bộ nhớ] 90 chiếc…

[Đặc điểm kỹ thuật:] 500mg

[Bao bì:] Chai Carton

[Kệ…

[Đặc điểm kỹ thuật:] 500mg

[Bao bì:] Chai Carton

[…

[Đặc điểm kỹ thuật:] 300mg ~ 1000mg

[Bao bì:] Hộp

[ Chức năng: ]…

[Đặc điểm kỹ thuật:] 500-1000mg

[Chi tiết bao bì] Đóng gói số lượng lớn: trong…

[Đặc điểm kỹ thuật:] 500mg

[Bao bì:] 6000 chiếc mỗi túi, 15000 chiếc mỗi túi trong…