[ Latin Name ] Brassica oleracea L.var.capitata L [ Active Ingredient ] Vitamin A,…
[Tên Latinh] Adhatoda vasica Nees. [Phần đã sử dụng] Herb [Đặc điểm kỹ thuật] 10: 1. 20: 1…
[Tên tiếng Latinh] Semen Sesami Nigrum [Đặc điểm kỹ thuật] 10: 1 [Phần đã qua sử dụng] hạt […
[Tên khác] Chiết xuất từ ​​nấm Chanterelle [Tên La tinh] Cantharellus cibarius Fr…
[Tên Latinh] Lawsonia trơmis L. [Phần] Hoa [Đặc điểm kỹ thuật] 10: 1, 20: 1…
[Tên Latinh] Spinacia oleracea L. [Đặc điểm kỹ thuật] 5: 1, 10: 1, 5% Beta…