[Hình thức] Fuchsia Fine Powder [Tác dụng] 1. Nó chống oxy hóa và có thể…
[Từ đồng nghĩa] CI Food Yellow # 3; FD & C Yellow # 6; Sunset Yellow Color […
[Hình thức] Dark Powder [Original] Gardenia Black, một sắc tố đen tự nhiên…
[Thành phần hoạt tính] thang màu [Hình thức] Bột màu đen [Phương pháp phát hiện…
[Hoạt chất] thang màu [Nội dung] [85] [Phương pháp phát hiện] UV […
[Thành phần hoạt tính] thang màu [Phương pháp phát hiện] UV [Hình thức] Xám…