Thông báo Miễn trách nhiệm

Để phục vụ tốt hơn cho nhiều đối tượng (bao gồm người tiêu dùng và nghiên cứu sinh trong ngành dược phẩm), trang web của chúng tôi đưa ra tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đối với thông tin (bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết):

Thông tin công bố về tác dụng, công dụng và cách dùng của hàng hóa chưa được kiểm chứng bởi trang web này. Nếu khán giả muốn biết tình hình chính xác, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà xuất bản thông tin gốc hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe của sản phẩm.

Các hình ảnh được công bố chưa được xác nhận bởi trang web này và chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu khán giả muốn biết tình hình thực tế của sản phẩm như trong hình, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc người công bố thông tin gốc của sản phẩm.

Thông tin giá công bố về sản phẩm chưa được kiểm chứng bởi website này và chỉ mang tính chất tham khảo. Giá cụ thể của hàng hoá thực hiện theo giá thực tế đang lưu thông.

Nếu khán giả muốn sử dụng sản phẩm sau khi xem thông tin một số sản phẩm trên website này, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia y tế, nhà sản xuất và phân phối sản phẩm trước khi sử dụng. Trang web của chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc sử dụng sản phẩm này.

Thông tin chăm sóc sức khỏe và sức khỏe được công bố chưa được xác nhận bởi trang web này và chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu khán giả muốn tham khảo một số thông tin để chăm sóc sức khỏe và hạnh phúc, vui lòng tham khảo ý kiến ​​chuyên gia y tế trước. Trang web của chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hậu quả do khán giả tham khảo thông tin này để chăm sóc sức khỏe, duy trì sức khỏe hoặc các mục đích khác.

Các cột chuyên môn như xúc tiến đầu tư dược, cung cầu sản phẩm, dự án kỹ thuật và bách khoa toàn thư về sản phẩm chỉ dành cho các chuyên gia xúc tiến đầu tư, đại lý, sản xuất, kinh doanh dược phẩm duyệt và sử dụng.

Nếu khán giả thấy rằng thông tin không chính xác, họ có thể đề xuất sửa đổi hoặc xóa trang web này. Trang web sẽ nhanh chóng sửa đổi hoặc xóa các thông tin sai sót. Thông tin sửa đổi vẫn chưa được xác minh thêm vì vậy nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo.

Các thông tin về xúc tiến đầu tư, đại lý, cung cầu, tuyển dụng và hồ sơ đăng tải chưa được xác thực bởi website này và chỉ mang tính chất tham khảo. Khán giả quan tâm đến thông tin có thể liên hệ trực tiếp với đơn vị công bố thông tin.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này được giải thích bởi trang web. Về các vấn đề chưa hoàn thành khác, vui lòng tham khảo tuyên bố pháp lý của trang web.